Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia menetapkan cara Delfi Marketing Sdn Bhd mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi anda yang telah anda berikan kepada DELFI MARKETING.

Istilah “Delfi Marketing” atau “kami” merujuk kepada Delfi Marketing Sdn Bhd sebagai pemilik laman web ini. Istilah "anda" atau "anda" merujuk kepada pengguna atau penonton tapak web Delfi Marketing.

1. Mengapa Delfi Marketing mengumpul maklumat peribadi anda
(A) Maklumat peribadi anda dikumpul untuk tujuan berikut:

  • untuk menghantar jemputan kepada anda ke acara Delfi Marketing, bahan promosi, iklan untuk tujuan pemasaran melalui e-mel;
  • untuk memantau, menyemak dan menambah baik perkhidmatan Delfi Marketing;
  • untuk digunakan untuk penyimpanan rekod dalaman;

(B) Untuk tujuan ini kami mengumpul maklumat peribadi yang termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:-

  • nama, maklumat hubungan termasuk alamat, alamat e-mel dan nombor telefon;
  • butiran lawatan anda ke tapak web Delfi Marketing;
  • maklumat demografi; dan
  • maklumat lain yang berkaitan untuk membolehkan Delfi Marketing memberikan anda produk dan perkhidmatan Delfi Marketing.

2. Cara Pemasaran Delfi mengumpul maklumat peribadi anda
Delfi Marketing mengumpul maklumat ini apabila anda melanggan surat berita Delfi Marketing atau e-mel Delfi Marketing atau berhubung dengan Delfi Marketing.

Dengan memberikan maklumat peribadi anda kepada Delfi Marketing, anda telah bersetuju untuk memberikan persetujuan anda kepada pemprosesan maklumat peribadi anda oleh Delfi Marketing untuk tujuan yang sah yang dinyatakan apabila maklumat peribadi anda dikumpul. Delfi Marketing tidak akan memproses maklumat peribadi anda melainkan anda telah memberikan persetujuan untuk memproses maklumat peribadi anda. “Pemprosesan” bermaksud mengumpul, merekod, menyimpan atau menyimpan maklumat peribadi anda atau menjalankan sebarang operasi atau set operasi pada maklumat peribadi anda.

3. Perkongsian maklumat peribadi anda
Delfi Marketing tidak menjual, menyewa atau memajak maklumat pelanggan Delfi Marketing kepada pihak ketiga.

4. Keselamatan
Delfi Marketing komited dan akan menggunakan usaha terbaik Delfi Marketing untuk memastikan maklumat peribadi anda disimpan dan disimpan dengan selamat. Atas premis itu, Delfi Marketing telah menggunakan langkah-langkah berikut:

  • menggunakan penyulitan, jika sesuai;
  • menggunakan perlindungan kata laluan, jika sesuai; dan
  • hanya pekerja Delfi Marketing yang diberi kuasa dibenarkan mengakses maklumat peribadi anda untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini.

5. Pautan ke sumber kandungan luaran
Laman web Delfi Marketing mungkin memaut atau mengarahkan anda ke laman web lain atau sumber kandungan luaran yang bukan dalam kawalan kami. Walaupun kami akan menggunakan usaha terbaik kami untuk memastikan bahawa kami memautkan atau mengarahkan anda hanya ke tapak web yang berkongsi piawaian privasi dan keselamatan kami, kami tidak berada dalam kedudukan untuk menjamin perkara yang sama dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas perlindungan dan privasi mana-mana peribadi. maklumat yang anda berikan pada tapak web tersebut. Oleh itu, anda harus berhati-hati termasuk menyemak dasar privasi tapak web tersebut sebelum mendedahkan sebarang maklumat peribadi.

6. Penjejakan web (kuki dan suar web)
Delfi Marketing menggunakan kuki (fail teks kecil yang menyimpan maklumat pada cakera keras anda) untuk fungsi dan operasi tertentu tapak web kami.

Kuki membantu Delfi Marketing memahami bahagian tapak web Delfi Marketing yang kerap dilawati. Dengan maklumat ini Delfi Marketing dapat menyesuaikan laman web Delfi Marketing untuk memenuhi permintaan anda dan memberikan anda pengalaman pengguna yang lebih disesuaikan dan diperibadikan. Sebagai contoh, kuki membenarkan Delfi Marketing memastikan bahawa maklumat yang dipaparkan pada lawatan anda yang seterusnya akan sepadan dengan pilihan pengguna anda.

Anda boleh mengkonfigurasi penyemak imbas anda untuk menerima semua kuki, menolak semua kuki, atau memberitahu anda apabila kuki dihantar. Setiap penyemak imbas adalah berbeza, jadi semak menu "Bantuan" penyemak imbas anda untuk mengetahui cara menukar pilihan kuki anda. Sebagai contoh, pada Microsoft Internet Explorer anda boleh melumpuhkan atau memadam kuki dengan memilih "Alat/Pilihan Internet".

Sila ambil perhatian bahawa tapak web Delfi Marketing direka untuk berfungsi dengan kuki dan melumpuhkan kuki boleh menjejaskan penggunaan tapak web Delfi Marketing anda dan mungkin menghalang anda daripada memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan Delfi Marketing di tapak web Delfi Marketing. Delfi Marketing tidak bertukar kuki dengan mana-mana tapak web pihak ketiga atau pembekal data luaran, kecuali dengan pihak ketiga yang bekerja dengan Delfi Marketing untuk menyediakan perkhidmatan Delfi Marketing kepada anda.

Laman web Delfi Marketing dan komunikasi yang dihasilkan daripada menggunakan dan/atau mendaftar ke tapak web Delfi Marketing, seperti e-mel promosi, mungkin mengandungi imej elektronik yang dikenali sebagai "suar web". Suar web biasanya berfungsi bersama-sama dengan kuki, dan Delfi Marketing boleh menggunakannya dengan cara yang sama Delfi Marketing menggunakan kuki (lihat di atas).

7. Pengekalan maklumat peribadi anda
Semua maklumat peribadi anda yang dikumpul oleh Delfi Marketing akan disimpan dengan Delfi Marketing dan Delfi Marketing tidak akan menyimpan maklumat peribadi anda lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah di mana ia diperolehi.

8. Ketepatan dan pembetulan maklumat peribadi anda
Delfi Marketing mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda yang diberikan kepada Delfi Marketing adalah tepat dan relevan hanya untuk tujuan yang sah di mana ia diperolehi dan disimpan dengan cara yang ketepatan dan kesempurnaan maklumat peribadi anda tidak terjejas dan maklumat peribadi anda adalah terkini.

Jika mana-mana maklumat anda tidak betul atau tidak lengkap, pembetulan akan dilakukan tanpa sebarang caj dan anda boleh mengemukakan permintaan anda secara bertulis dengan menyatakan maklumat yang salah dan maklumat yang betul untuk kami menggantikannya. Sila sertakan perkara berikut dalam permintaan bertulis anda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda seperti:

a. nama b. emel

9. Perubahan
Delfi Marketing boleh meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa dengan menyiarkan perubahan pada halaman ini. Sila layari laman web Delfi Marketing dari semasa ke semasa untuk memastikan anda sentiasa dikemas kini.

10. Kenalan
Delfi Marketing mengalu-alukan pandangan dan maklum balas anda tentang Dasar Privasi Delfi Marketing. Sila bantu Delfi Marketing untuk memastikan bahawa maklumat peribadi yang anda berikan kepada Delfi Marketing adalah tepat dan terkini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau komen, sila hubungi Talian Novamil Care kami di 1-800-88-8115 (Isnin – Jumaat: 9 pagi-5 petang), atau e-mel ke info@novamil.com.my.